MERCAN STEEL ผู้ผลิต-จำหน่าย ประตูเหล็ก ทนไฟ กันความร้อน
MERCAN STEEL ผู้ผลิต-จำหน่าย ประตูเหล็ก ทนไฟ กันความร้อน

ประตูทนไฟคืออะไร

สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือมีสัญญาณเตือนภัยดังในสถานที่ทำงาน

ประตูทนไฟคือ ทางเข้าหรือบานประตูเหล็กที่สามารถต้านการกระจายตัวของไฟและควันได้ หากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น ประตูเหล็กทนไฟเป็นส่วนสำคัญของระบบป้องกันไฟภายในอาคารและทำให้ผู้คนสามารถออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยยามจำเป็น

บานประตูเหล็กกันไฟและกันควันประกอบไปด้วยบานประตู อุปกรณ์ส่วนล็อค และแผ่นเคลือบ  โดยส่วนใหญ่แล้วส่วนประกอบเหล่านี้ไม่ได้ผลิตโดยผู้ผลิตเดียวกัน เพราะฉะนั้นในการทำประตูทนไฟ ผู้ประกอบสามารถซื้อส่วนประกอบเหล่านี้แยกกันได้ โดยดูจากฉลากระบุการใช้ที่ถูกต้อง

วัสดุที่ใช้ในประตูทนไฟ

ประตูทนไฟนั้นมีน้ำหนักสูงมาก เพราะทำจากวัสดุอย่างเหล็กหรือยิปซั่ม  เหล็กที่นำมาใช้ทำประตูหนีไฟมักผ่านการชุบกัลวาไนซ์ ชุบสังกะสีและเหล็ก รีดเย็น และรีดร้อนในส่วนที่มีลักษณะกลวง

ผู้ประกอบจะต้องติดตั้งประตูหนีไฟเหล่านี้ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ เพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกท่วมเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น  มาตรฐานความแข็งแรงและความหนาของประตูทนไฟขึ้นอยู่กับระดับการป้องกันของระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ซึ่งตัวเลขของระดับดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ 20 ถึง 90 นาที  ส่วนประกอบทั้งหมดของประตูเหล็กทนไฟจะต้องผ่านการตรวจสอบการป้องกันไฟก่อนนำมาใช้จริง

ประโยชน์ของประตูเหล็กเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้

ประตูหนีไฟสามารถช่วยป้องกัน หรือช่วยลดการแพร่กระจายของไฟและควันได้ แต่ประตูเหล่านี้ก็ถูกไม่ได้ออกแบบมาให้กันไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบซะทีเดียว  มันทำจากวัสดุที่ติดไฟได้ เพราะฉะนั้นหากไฟไหม้ต่อไปเรื่อย ๆ ประตูก็จะไหม้ในที่สุด  อย่างไรก็ตามมันจะช่วยลดและกันการลุกท่วมของไฟและเปลวไฟเข้าไปในบริเวณอื่นภายในเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้ผู้คนภายในอาคารสามารถหนีออกไปได้ทัน

การสูดดมควันเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้  การแพร่กระจายของควันไฟนั้นจึงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าเปลวไฟเสียอีก โดยเฉพาะตอนที่เพิ่งเกิดไฟไหม้  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ประตูเหล็กต้องเน้นเรื่องการป้องกันการลอยตัวของควันไปยังบริเวณอื่น  ประตูเหล็กทนไฟมักมีแผ่นยางปิดกันควัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของควันผ่านทางขอบประตู  แต่ข้อเสียก็คือ จริง ๆ แล้วการรั่วไหลของควันเป็นสัญญาณเตือนอย่างแรก ๆ ให้เรารู้ว่ามีไฟไหม้  ดังนั้นการติดตั้งประตูเหล็กนี้ก็จะอาจทำให้เรารู้ตัวช้าลง

ประตูหนีไฟมีชั้นกระจกกันไฟที่สามารถทนแรงสภาพความร้อนในการทดสอบได้อย่างน้อย 60 นาทีก่อนที่จะถึงสภาพอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน

อัตราการทนไฟที่เหมาะสม

ยกตัวอย่างเช่น การกักไฟไว้เพื่อให้มีเวลาอพยพออกจากอาคารได้ภายใน 2 ชั่วโมง ต้องใช้ประตูหนีไฟที่มีอัตราการทนไฟ 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งต้องใช้กระจกตามเกณฑ์ที่ระบุ  อัตราการทนไฟสำหรับกำแพงมักจะต่ำกว่าของประตู เนื่องจากประตูเหล็กจะเป็นตัวต้านแรงไฟส่วนใหญ่ไว้

 

Sources

https://freshome.com/inspiration/fire-door

https://www.cdfdistributors.com/what-is-a-fire-rated-door

https://www.enfielddoors.co.uk/what-makes-a-door-fire-resistant

https://www.constructionspecifier.com/questions-about-fire-doors-everything-you-always-wanted-to-know-but-were-afraid-to-ask

Nunt